Plánované akce

V letošním roce jsme připravili on-line vzdělávací projekt s názvem:
Zhoubné nádory v urologii: Možnosti prevence, smysl včasné detekce a kurativní léčby, zachování kvality života. Jeho úspěšné absolvování je ohodnoceno dvěma kredity ČLK.

Do on-line vzdělávacího projektu vstupte zde.

Partneři Webcastu:


Pořadatel:
Záštita:

Organizátor: